Regulamin

Regulamin obowiązuje bezterminowo od dnia 27.11.2018 rokuDefinicje:

FIRMA – P.P.H. Kostrzewa Sp.J., ul. Suwalska 32A, 11-500 Giżycko, NIP 8451635621, KRS 0000260949

ZAMÓWIENIE – przedwstępne zamówienie, które obliguje Firmę do ustalenia najbliższego Punktu Dystrybucyjnego. Punkt Dystrybucyjny finalizuje ostatecznie transakcję.

PUNKT DYSTRYBUCYJNY- firma działająca we własnym imieniu i na własny rachunek , z którą Firma związana jest umowa handlową.

KLIENT – osoba fizyczna identyfikowalna za pomocą danych osobowych

SKLEP – serwis internetowy pod adresem https://sklep.kostrzewa.com.pl prezentujący ofertę firmy.Regulamin sklepu

 1. Firma prowadzi sprzedaż produktów wyłącznie za pomocą Punktów Dystrybucyjnych w całej Polsce.

 2. W trosce o dobro Klienta złożone Zamówienie nie jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży i nie obliguje klienta do odbioru i zapłaty za zamówiony towar.

 3. W chwili złożenia zamówienia Klient oświadcza,że zapoznał się z treścią bieżącego regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń.Warunki korzystania z serwisu

 1. Podstawowym warunkiem realizacji Zamówienia jest zarejestrowanie się w Sklepie oraz prawidłowe wypełnienie i zatwierdzenie formularza Zamówienia.

 2. Firma zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówień wzbudzające wątpliwości tzn. bez podania numeru telefonu, adresu e-mail lub danych adresowych.

 3. Zmówienia w Sklepie można składać przez całą dobę.

 4. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 5. Wszystkie produkty prezentowane na stronach Sklepu są nowe.

 6. Wystawcą faktury VAT jest Punkt Dystrybucyjny.

 7. Gwarantem jest producent - Firma. Warunki gwarancji są dostarczane razem z towarem.

 8. Firma zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą klienci naszego Sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania do celów związanych z realizacją zamówienia. Dane te będą przetwarzane przez naszą Firmę i wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów marketingowych.

 9. Klient wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych Punktowi Dystrybucyjnemu w celu realizacji właściwego zamówienia.

Sposób składania zamówień

 1. poprzez stronę internetową Sklepu (rejestrując się i zakładając indywidualne konto)

 2. e-mail'em - na adres sprzedaz@kostrzewa.com.pl podając nazwę produktu, ilość, cenę, dane Zamawiającego (nazwisko, imię, ulica, numer domu i mieszkania, miasto, kod pocztowy, telefon) oraz adres dostawy (nazwisko, imię, ulica, numer domu i mieszkania, miasto, kod pocztowy, telefon) jeżeli jest inny niż adres Klienta.

Realizacja zamówienia

 1. Po złożeniu Zamówienia Firma kontaktuje się z Klientem w celu weryfikacji Zamówienia.

 2. Po zweryfikowaniu Zamówienia jest ono przekazywane do Punktu Dystrybucyjnego.

 3. Preferowana forma płatności to płatność gotówką przy odbiorze.

 4. Koszt wysyłki i pakowania wynosi 0 PLN.

 5. Termin realizacji zależy od dostępności towaru i zazwyczaj wynosi do 5 dni roboczych.

Postanowienia końcowe i rozstrzyganie sporów

 1. Oferta Sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego. Firma dokłada jednak wszelkich starań aby oferta Sklepu odzwierciedlała jak najbardziej finalną cenę do zapłaty przez Klienta.

 2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym sposób i zasady składania Zamówień przez Sklep.

Zwrot – odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Powyższe zasady mają zastosowanie do stosunków między Klientami a Sprzedawcą. Zasady odstąpienia od Umowy sprzedaży, wzór formularza o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje, dostępne są na stronie internetowej Sklepu.

 2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży powinno zostać sporządzone na piśmie lub w formie elektronicznej, np. e-mailem, zgodnie z formularzem, o którym mowa w ust. 1 i dostarczone przez Klienta do Sprzedawcy w terminie 14 dni od daty dostarczenie Towaru do Klienta. Klient może również własnoręcznie sporządzić oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, w którym informuje o swojej decyzji sprzedającego.

 3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży sporządzone własnoręcznie powinno zawierać: imię i nazwisko Klienta, adres zamieszkania , adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, datę nabycia Towaru, datę sporządzenia oświadczenia, cenę zakupu Towaru oraz dane składającego Zamówienie, jeśli jest nim ktoś inny niż osoba zarejestrowana w Sklepie, podpis oraz numer konta bankowego, na który mają zostać zwrócone pieniądze.

 4. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, oczekuje na zwrot zakupionego Towaru w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia, Klient zobowiązany jest do dokonania zwrotu Towaru na adres uzgodniony z dystrybutorem.

 5. Klient dokonuje zwrotu zakupionego Towaru na własny koszt, wybierając dowolną formę dostawy Towaru na wskazany w ust. 4 adres.

 6. W przypadku zaakceptowania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, kwota zapłacona za Towar wraz z kosztem dostawy (kwota zawarta w dokumencie zakupu) są zwracane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od momentu odbioru Towaru zwracanego.

 7. Towar należy zwrócić w stanie nie zmienionym.

Reklamacje towarów

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu Towaru (paragon lub faktura VAT).

 2. Każdy towar kupiony w Sklepie może być reklamowany z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji, jeśli posiada wady stanowiące o jego niezgodności z Umową sprzedaży. Sprzedawca odpowiada przed Konsumentem na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) oraz odpowiednich przepisów Kodeksu Cywilnego.

 3. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Sklep nie odpowiada za niezgodność Towaru z Umową sprzedaży, gdy Klient o tej niezgodności wiedział lub oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć, a sprzedawca poinformował o tym fakcie Klienta, np. w opisie sprzedawanego towaru.

 4. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu Towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta Towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

 5. W przypadku gdy Klient stwierdzi że zakupiony Towar jest nie zgodny z umową lub zawiera wady, o których nie było mowy w opisie Towaru ma prawo złożyć reklamację u Sprzedawcy w formie pisemnej lub e-mailowej (wzór formularza reklamacyjnego znajduje się na stronach sklepów internetowych) lub z pominięciem formularza, własnoręcznie.

 6. Reklamacja sporządzona własnoręcznie powinna zawierać datę Zamówienia, datę złożenia reklamacji, dane Klienta, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego , adres e-mail oraz w szczególności dokładny opis reklamowanego Towaru.

 7. Przed złożeniem reklamacji zachęcamy Klienta do kontaktu e-mail lub telefonicznego ze sprzedawcą w celu ustalenia czy konieczne jest wysłanie Towaru w celu reklamacji czy sprawa będzie rozpatrzona na odległość.

 8. W celu skrócenia czasu rozpatrywania reklamacji Klient może być poproszony o zrobienie zdjęcia reklamowanego produktu z pokazaniem reklamowanej wady aby zachować najwyższą satysfakcję Klienta.

 9. Klient wysyła pismo lub reklamowany Towar na adres dystrybutora.

 10. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego Towaru, bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sprzedawca. W przypadku nie uznania reklamacji Towar jest odsyłany do Klienta pod wskazany przez niego adres na jego koszt.

 11. W przypadku braku możliwości wymiany Towaru, gdy nie jest możliwa jego naprawa lub brak w magazynie Towaru do wymiany, Sprzedawca zwraca pieniądze za Towar i przesyłkę zgodnie z dokumentem zakupu Klienta na podany przez Klienta numer rachunku bankowego.

 12. Sprzedawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia niezgodności Towaru z Umową sprzedaży. Po rozpatrzeniu reklamacji niezwłocznie informuje o tym Klienta drogą pisemna lub e-mailową.